Szkolenia kasjerskie

Chcemy podkreślić, że każdy Klient jest dla nas wyjątkowy, w związku z tym proponujemy przygotowanie szczegółowej oferty dostosowanej do Państwa potrzeb – w celu zaprezentowania pełnej ofert prosimy o kontakt. Podczas naszych szkoleń kładziemy szczególny nacisk na rozpoznawanie autentyczności banknotów krajowych jak i zagranicznych. Program szkolenia może zostać rozbudowany o zagadnienia związane z działalnością kantorową. Każdy z uczestników po zakończeniu szkolenia otrzymuje zaświadczenie zgodne z wymogami MEN.

Organizujemy i prowadzimy następujące szkolenia:

Szkolenia jednodniowe:

„Kasjer Złotowy” – PLN

 

„Kasjer Euro” – EUR

„Kasjer Walutowy” – EUR; GBP; CHF; USD

„Kasjer Złotowo-Walutowy” – PLN, EUR; GBP; CHF; USD

Szkolenia dwudniowe:

„Kasjer Złotowo-Walutowy” – PLN, EUR; GBP; CHF; USD

 

Celem szkoleń jest opanowanie technik i metod niezbędnych do pracy na stanowiskach, przy których dokonuje się operacji gotówkowych. Uczestnicy szkolenia zdobędą umiejętności w zakresie:

  • prawidłowego rozpoznawania zabezpieczeń banknotów polskich i zagranicznych, a tym samym wykrycia ewentualnych fałszerstw,
  • organizacji stanowiska kasowego,
  • obiegu gotówki w instytucjach finansowych,
  • przepisów i rozporządzeń dotyczących obrotu gotówkowego na terytorium polski oraz krajów unii europejskiej.

Szkolenia przeznaczone są dla pracowników przedsiębiorstw jak i banków, którzy w codziennej pracy uczestniczą/tworzą obieg gotówki w instytucjach finansowych i od których wymaga się posiadania wiedzy niezbędnej do profesjonalnego zarządzania powierzonymi im wartościami.

Całe szkolenie ma charakter warsztatów, w których każdy ze słuchaczy aktywnie uczestniczy w zajęciach, poprzez stały kontakt z omawianymi w trakcie zajęć banknotami i monetami.

W trakcie szkolenia słuchacz zapoznaje się z wybranymi aktami prawnymi wydanymi przez Narodowy Bank Polski oraz Europejski Bank Centralny w zakresie przepisów dotyczących obrotu, zarządzania i postępowania z banknotami emitowanymi na terytorium Unii Europejskiej (PLN/EUR).

Wykładowca:

Praktyk bankowy z kilkunastoletnim doświadczeniem w instytucjach finansowych w zakresie obrotu gotówkowego. Od 14 lat prowadzi szkolenia dla pracowników banków oraz przedsiębiorstw w zakresie rozpoznawania autentyczności banknotów krajowych oraz zagranicznych.

 

Zapewniamy:

  • multimedia,
  • wyposażenie każdego słuchacza w narzędzia (lupy, testery) na czas trwania szkolenia,
  • autorskie materiały dydaktyczne dla każdego słuchacza,
  • zaświadczenie zgodne z wymogami MEN,
  • miłą, przyjazną i bezstresową atmosferę zajęć.