Zamówienia publiczne

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Organizujemy i prowadzimy następujące szkolenia:

Szkolenia dla Wykonawców:

 

 

1. Jak świadomie uczestniczyć i wygrać postępowanie przetargowe.

 

– sposób czytania SIWZ – na co zwracać uwagę – ukryte zapisy,
– prawidłowa reprezentacja Wykonawcy (konsorcjum Wykonawców),
– możliwości zmiany zapisów SIWZ przez Wykonawców,
– prawidłowe przygotowanie oferty,
– środki odwoławcze.

2. Zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych w kontekście pozycji Wykonawcy.

– możliwości modyfikacji SIWZ,
– uzupełnianie dokumentów,
– utrata wadium,
– protesty i odwołania w postępowaniach poniżej progów.

3. Dostęp do informacji publicznej – czyli czego i w jaki sposób możesz się
dowiedzieć o postępowaniu przetargowym – nawet w nim nie uczestnicząc.

 

4. Zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych w kontekście prawidłowego 
– przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia.
– omówienie zmian (zestawienie zmieniających się przepisów)
– przedstawienie bieżącego orzecnictwa (w miarę publikowania kolejnych wyroków KIO).

 

Dla podmiotów otrzymujących pomoc/dotacje/posiadających fundusze celowe:

 

1. Prawidłowe przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego.

 

– ustalenie wartości
– zastosowanie właściwego trybu udzielenia zamówienia
– przygotowanie SIWZ (opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, kryteria oceny ofert)
– obowiązki związane z prawidłowym ogłoszeniem postępowania
– terminy w postępowaniu przetargowym
– wybór oferty najkorzystniejszej
– zawieranie umów o zamówienie publiczne.
 

Wykładowca:

Zajęcia prowadzi Prawnik, absolwent  studium w zakresie partnerstwa Publiczno Prywatnego i Zamówień Publicznych pod patronatem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, praktyk z wieloletnim doświadczeniem w zakresie zamówień publicznych.

 

Zapewniamy:

  • multimedia,
  • autorskie materiały dydaktyczne dla każdego słuchacza,
  • zaświadczenie zgodne z wymogami MEN,
  • miłą, przyjazną i bezstresową atmosferę zajęć.