Terminarz szkoleń formularz


Klikając przycisk WYŚLIJ formularza wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych:

1. Administratorem tak zebranych danych osobowych jest Ośrodek Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego ul. Starołęcka 18 61-361 Poznań.
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu prowadzenia rekrutacji na wybrane przez Panią/Pana szkolenie.
3. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z rezygnacją z udziału w jednym ze szkoleń organizowanych przez OSiDZ.
4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.